Kontaktdaten für den Handel

Vertriebs- und Außendienstleitung
Gerd Simon
Fon: +49 (0) 87 44 / 96 99 0
Fax: +49 (0)8744/969996
E-Mail: simon@ballistol.de

Head of Key Account Management International
Andreas Thudt
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 53
Fax: +49 (0)8744/9699770
E-Mail: thudt@ballistol.de

Vertrieb Österreich
Ing. Othmar Menger
Fon: +43 (0) 664 / 100 61 62
Fax: +49 (0)8744/9699 768
E-Mail: menger@ballistol.at

Key Account Deutschland
Sebastian Hering
Fon: +49 (0) 172 / 7 66 34 93
Fax: +49 (0)8744/9699776
E-Mail: hering@ballistol.de

Key Account Deutschland
Frank Busch
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 57
Fax: +49 (0)8744/9699772
E-Mail: busch@ballistol.de

Kontaktdaten für Händler

1 – Stefan Zerfowski
Fon: +49 (0) 151/ 22 95 16 43
Fax: +49 (0)8744/9699781
E-Mail: zerfowski@ballistol.de
PLZ: 18, 20-28

2 – Zentrale
Fon: +49 (0)08744/ 96 99 0
Fax: +49 (0)8744/9699-96
E-Mail: info@ballistol.de
PLZ: 13, 16-19, 239xx

3 – Martin Kuhn
Fon: +49 (0)151/ 10 83 10 55
Fax: +49 (0)8744/9699777
E-Mail: kuhn@ballistol.de
PLZ: 33-36, 48-49, 57-59

4 – Sebastian Minne
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 65
Fax: +49 (0)8744/9699786
E-Mail: minne@ballistol.de
PLZ: 17, 19, 29, 30-32, 37-39

5 – Harald Hinz
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 51
Fax: +49 (0)8744/9699774
E-Mail: hinz@ballistol.de
PLZ: 01-06, 09, 10-16

6 – Armin Warnke
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 52
Fax: +49 (0)8744/9699778
E-Mail: warnke@ballistol.de
PLZ: 40-47, 50-54, 56

7 – Claus Hussong
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 66
Fax: +49 (0)8744/9699775
E-Mail: hussong@ballistol.de
PLZ: 55, 60-69, 74-76, 970xx-972xx, 977xx-979xx

8 – Karl-Heinz Hegenberger
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 56
Fax: +49 (0)8744/9699775
E-Mail: hegenberger@ballistol.de
PLZ: 07-08, 90-92, 95-96, 98-99, 973xx-976xx

9 – Rüdiger Schmid
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 58
Fax: +49 (0)8744/9699779
E-Mail: schmid@ballistol.de
PLZ: 70-73, 77-79, 87-89

10 – Holger Grobe
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 54
Fax: +49 (0)8744/9699772
E-Mail: grobe@ballistol.de
PLZ: 80-86, 93-94

Thomas Quosdorf
Fon: +49 (0) 151/ 10 83 10 62
Fax: +49 (0)8744/9699783
E-Mail: quosdorf@ballistol.de
PLZ: 80-86, 93-94, LEH area Bavaria

Radomir Hezky
Fon: +420 777 151 830
Fax: +49 8744 9699 789
E-Mail: hezky@ballistol.de
Specialist advice: Czech Republic and Slovakia